ActiveGPS (1, 2) laitteen sisältöä voi kurkkia ohjelmallisesti lähettämällä USB sarjaportin kautta komentoja laitteeseen.
Windowsissa tietokoneeseen kytketty ActiveGPS näkyy USB sarjaporttina Windowsin laitehallinnassa. Sarjakommunikoinnin parametrit ovat:
Nopeus 9600 bps, 8 databittiä, 1 stop bitti, ei pariteettia (9600/8-N-1).
C#
serialPort1.Write("&A\r\n"); - palauttaa merkkijonon 00 jos laite on OK (kuva 1).
serialPort1.Write("&B\r\n"); - näyttää laitteen ID:n (kuva 2).
serialPort1.Write("&F\r\n"); - näyttää laitteen flash muistin (loki) sisällön, tätä komentoa voi lähettää silmukassa niin monta kertaa kunnes tulee virhe tai tyhjää (kuva 3).

1. http://www.adteknik.se/swedish/gps.htm

outputA-normal.jpg
Kuva 1

outputB-normal.jpg
Kuva 2

outputF-normal.jpg
Kuva 3