Windows Server
Hyperthreading pois päältä
Turbo boost päälle
Intel speedstep päälle
Windows power saving: high performance asetus

Levyjärjestelmä
Cluster size: 64K
SQL Server tietokantojen data ja loki tiedostot sekä tempdb tiedostot laitetaan eri kiintolevyasemille

SQL Server
Startup accountille lock pages in memory oikeus
Service network protocols (Configuration manager): shared memory asetuksen voi ottaa pois päältä
Trace flagit 1117,1118,1224,2371,4136 ja 4199 päälle
Affinity mask: automatic
Priority boost: off
Max DOP 1
Optimize for ad hoc workloads
Auto create statistics: on
Auto update statistics: on
Auto update statistics asynchronously: off
Read Committed snapshot: on
Statistiikoiden huoltoajo T-SQL skriptillä tiheästi (joka tai joka toinen päivä), exec sp_updatestats
Tietokannan indeksien huolto päivittäin, skriptejä löytyy esim. täältä: http://ola.hallengren.com/