(Tämän GSM artikkelin kirjoitin joskus monta monta vuotta sitten QRM lehteen)

Testiympäristö:
Monitor.exe versio:    2.3.2.366
Käyttöjärjestelmä:    Windows
GSM puhelimet:       Nokia 6110  V 5.31 NSE-3
                               Nokia 3210  V 04.43 NSE-8/9

Monitor on Saksalaisen Norbert Hüttischin tekemä freeware - ohjelma GSM-verkon monitorointiin. Ohjelma tukee Nokian* ja Siemensin puhelimia sekä osaa aktivoida Nokian puhelinten verkkomonitorin. Ohjelma toimii FBUS ja FBUS/M2BUS - kaapelien kanssa.

Ohjelman ini-tiedostossa asetetaan ohjausmoodi, joka voi olla FBUS (Nokia) tai AT-komennot sekä COM-portin numero ja nopeus. AT-ohjaustilassa tai rekisteröimätöntä versiota käytettäessä (kuva1 & kuva2) ohjelma ei näytä kuin LAC:n (350), CID:n (5710), CC:n (244),  NC:n (91), signaalinvoimakkuuden, akun varaustilan, solulähetys lyhytsanomat (SMSCB),
PLMN statuksen ja puhelimen tilan. SMSCB on lyhytsanoma, jonka verkko lähettää tietyllä alueella tiettyjen solujen
kautta kaikille toiminnetta tukeville puhelimille. SMSCB tulee suoraan puhelimen näyttöön, eikä sitä tallenneta SIM-kortille (kuva 2). AT-ohjaustilan käyttö on mahdollista vain jos on asennettuna Nokia Data Suite, joka asentaa Windowsiin virtuaalisen COM-portin (softamodeemi).
 
FBUS-moodissa saadaan huomattavasti enemmän tietoa verkosta (kuva3). Serving cell osiossa näytetään sen solun tietoja johon puhelin on rekisteröitynyt.
CI = CID, Chan = radiokanavan numero.
LA = sijaintialuekoodi, PLMN = matkapuhelinverkon tunnus (puhelimen verkkomonitorin valikko 6).
N/B/BSIC = Tukiaseman tunnistuskoodi.
C1 / C2 = solun valintakriteeri / solun uudelleenvalintakriteeri.
RxLev, E/S = kentän voimakkuus, palvelevan solun tuottama vastaanotetun signaalin tehotaso.
Ohjelman näyttämä RSSI arvo (ADC mittaustieto) ei pidä paikkaansa. Nokian huolto-ohjelma WinTesla näyttää RSSI:n dBm:nä (kuva 4).

Network (last values) osassa näytetään (viimeiset) aktiiviset verkkoparametrit.
Chnl kohdassa näytetään looginen kanava.
GSM-verkon loogiset kanavat ovat:
Yleislähetyskanavat (BCH) FCCH, SCH, BCCH.  Puhelimet monitoroivat yleislähetyskanavia, jotka lähetetään ainoastaan downlink-suunnassa.
Yleiset ohjauskanavat (CCCH) PCH, RACH, AGCH.
Yhteyskohtaiset ohjauskanavat (DCCH) SDCCH, SACCH, FACCH.
Liikennekanavat (TCH) TCH/F, TCH/H, TCH/EF
 
TA = ajoitusennakko, josta voidaan laskea etäisyys tukiasemaan. TA ilmoitetaan arvona 0..63, joista jokainen lukema tarkoittaa noin 550 metrin matkaa puhelimen ja tukiaseman välillä.
TS = aikaväli & suluissa taajuushyppely sekvenssin kanavat.  
TxPwr = lähetysteho.
RxQual = puhelun laatu. Mikäli RxQual tai RxLev tulee liian pieneksi tai ajoitusennakko liian suureksi, vaihdetaan kanavaa parhaaseen naapurisoluun tai aktiivisen solun sisällä toiseen aikaväliin.
(Chan, C1 / C2, RxLev, TA, TS, TxPwr & RxQual ovat puhelimen verkkomonitorin valikossa 1).
LocU = viimeisen ja ajastetun paikkatieto päivityksen ajankohdat.  

Flags osassa näytetään tietoja palvelevasta solusta, eli solusta johon puhelin on rekisteröitynyt (puhelimen verkkomonitorin valikko 7). Ei-tuetut piirteet ovat harmaalla tekstillä. ECSC tuki on vain kaksitaajuuspuhelimissa.

Ncell list kohdassa näytetään naapurisolujen signaalinvoimakkuus mittaustiedot (puhelimen verkkomonitorin valikot 3, 4 ja 5).

Monitor on paljon vakaampi kuin NetMonitor, joka tilttaa Windows98:ssa (Nokia 6110 & 3210) noin viiden minuutin käytön jälkeen. Monitor on freewarea, rekisteröintikoodin saa kun lähettää jotakin krääsää Norbertille, erityisesti hän toivoo paikallista esineistöä, matkamuistoja tms. Ohjelman voi imuroida Norbertin kotisivulta, www.nobbi.com.

* = ohjelma toimii niissä Nokian vanhoissa kapuloissa, missä on NetMonitor ominaisuus aktivoitavissa (5110,6110,6150,3210,3310,8210)

BCCH        Broadcast Control Channel, yleislähetyskanava
FCCH        Frequency Correction Channel, taajuudenkorjauskanava
SCH          Synchronization Channel, synkronointikanava
AGCH        Access Grant Channel, kuittauskanava
PCH          Paging channel, kutsukanava
RACH        Random Access Control Channel, hajasaantikanava
FACCH       Fast Associated Control Channel, nopea ohjauskanava,
                 jota käytetään jos SACCH:n nopeus ei riitä
SACCH     Slow Associated Control Channel, hidas ohjauskanava
SDCCH     Stand Alone Dedicated Control Channel,
                 erillinen merkinantokanava
TCH/EF     Enhanced Full Rate Traffic Channel,
                parannettu täyden nopeuden kanava,
                jossa on puheyhteydellä käytössä parannettu koodekki
TCH/F       Full Rate Traffic Channel, täyden nopeuden kanava
TCH/H       Half Rate Traffic Channel, puolen nopeuden kanava

ADC         Analog-To-Digital Conversion, Analogia-Digitaali muunnos
AT            Modeemin komentokieli
BSIC        Base Station Identity Code, tukiaseman tunnistuskoodi
CC           Country Code, maan tunnus
CC layer   Call Control, puhelun hallinta kerros
CID           Channel ID, kanavan tunniste
ESCS       Early Classmark, vain kaksitaajuuspuhelimissa
FBUS       Nokian puhelinten PC-ohjausprotokolla
LAC         Location Area Code, sijaintialuekoodi
MM layer  Mobility Management, liikkuvuuden hallinta kerros
NC           Network Code, verkon tunnus
PLMN      Public Land Mobile Network, matkapuhelinverkko
RR layer   Radio Resource, radio-osan hallintataso kerros
TA           Timing Advance, ajoitusennakko
TS           Time Slot, aikaväli (0 .. 7)

Kuva 1
kuva1.jpg

Kuva 2
kuva2.jpg

Kuva 3
kuva3.jpg

Kuva 4
kuva4.jpg