Monessa Unidenin radioskannerissa on kätevä RF close call ominaisuus, esim. http://wiki.radioreference.com/index.php/UBC3500XLT
Close Call on kentästä lähetteitä nuuskiva ja kuunteleva interceptori ominaisuus. CC on tuiki tarpeellinen vaikkapa festareilla tahi muissa riennoissa, joissa käytetyt taajuudet eivät aina ole etukäteen tiedossa. CC:n suorituskykyyn vaikuttavat monet tekijät: antenni, lähetteen voimakkuus, lähetteen erottuvuus taustan kohinasta, antennin suuntaus jne...
Käsikapulan muutaman watin lähetteen CC löytää suotuisissa olosuhteissa sopivalla antennilla jopa satojen metrien päästä. iTrip FM lähettimen 50 nanowatin lähetteen CC löysi noin 0,25 metrin etäisyydeltä.

CC bandit
VHF Lo1          25  - 54 MHz
VHF Lo2          54 - 108 MHz
Air                  108 - 137 MHz
VHF Hi1          137 - 225 MHz
VHF Hi2          225 - 320 MHz
UHF                320 - 512 MHz
800+               806 - 960 MHz & 1240 - 1300 MHz

CC:hen modeksi voidaan laittaa AM, NFM, FM, WFM tai WFMB. Myös CTCSS/DCS selektiivien dekoodaus on mahdollista.Broadcast screen toiminnolla voidaan ohjelmoida maks. kymmenen taajuusväliä joissa oleviin lähetteisiin CC ei lukkiudu (skip toiminto).
CC toimintoa voi käyttää taustalla samanaikaisesti tavanomaisen selauksen/skannauksen aikana, CC tarkistaa kahden sekunnin välein tilanteen RF taustassa. CC only toiminnossa vain CC on aktiivisena, jolloin katti ei skannaile eikä selaile muisteja.
Autostore toiminnolla löytyneet taajuudet tallennetaan automaattisesti valittuun järjestelmään/ryhmään. CC DND tilassa tarkistetaan RF tausta kahden sekunnin välein vain jos kohinasalpa ei ole auki, CC PRI tilassa käydään kurkkimassa vaikka kohinasalpa olisi auki.
CC alert asetuksella voidaan asettaa merkkiääni ja/tai taustavalon päälle asetus, kun CC bongaa radioliikennettä. Erilaisia merkkiääniä on yhdeksän kpl.