Dynamics AX 2012 R2 enterprise portaali voi melkoisen tiheään ilmoittaa virhettä:
User is not registered Dynamics AX 2012 user.
Virheen esiintymistä voi minimoida siten, että poistaa enterprise portal käyttäjän profiilista *.auc ja *.kti tiedostot.
Enterprise portal käyttäjä on AD tunnus, joka on määritetty käyttäjäksi IIS:n enterprise portal application pooliin.
Jotta em. tiedostot voi poistaa pitää IIS hallintapaneelissa AX2012 application pool pysäyttää. Komentokehotteessa application poolin voi pysäyttää appcmd.exe komennolla, https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj635852.aspx