Windows 8.1
MS Message Analyzer 1.2

Varsin monipuolisella Microsoft Message Analyzer ohjelmalla voi tutkia mm. USB sarjaportin (USB CDC) liikennettä.
Ilmaisen MS Message Analyzer ohjelman voi ladata täältä: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44226

Aluksi pitää downloads näytöstä valita kohta Device and logfiles ja klikata painiketta joka on Device ja logfiles tekstin oikealla puolella. Ohjelma kysyy item download optioista, tähän kuitataan OK. Tämän jälkeen ohjelma pitää sulkea ja käynnistää uudelleen.
mascr.jpg

Message Analyzer kerää tietoa USB kontrollerilta (USB 2.0 tai 3.0) ja sitä kertyy paljon, joten kannattaa irrottaa USB laitteita Windowsista niin paljon kuin mahdollista, optimi tilanteessa USB 2.0 tai 3.0 kontrollerissa tietokoneessa on kiinni vain se USB COM laite jonka tietoliikennettä ollaan tutkimassa.

Tiedonkeruu käynnistetään valitsemalla tiedosto valikosta new session -> live trace ja valintaikkunasta valitaan trace scenario (Device USB 3 tai USB 2). Tämän jälkeen klikataan Start painiketta ja tiedonkeruu alkaa.   

tracescne.jpg

Ohjelman valikkopalkissa on painikkeet jolla voi pysäyttää/käynnistää tiedonkeruun ja Add Columns painike jolla voi lisätä
sarakkeita datagridiin. Kannattaa lisätä ainakin sarake UsbDevice, siitä näkee mitkä ovat USB serial port tapahtumia kerätyssä datassa. Summary kentästä näkee USB tietoliikenteen tyypin. USB sarjaportin luku/kirjoitus tapahtumat ovat control in/out transfer tai bulk in/out transfer tiedonsiirtoja.
trc2.jpg

 

Tässä näkyy ActiveGPS laitteelle lähetetty &B merkkijono, joka palauttaa laitteen ID:n.
trc4.jpg