Dynamics AX 2012 AOS palvelimen sijaitessa verkossa 1 ja käyttäjien työasemat (AX 2012 client) verkossa 2, verkkojen välillä on 2-suuntainen AD trust. Ko. konfiguraatiossa jotkin automaattiraportit eivät välttämättä toimi AX 2012 clientissa (SSPI virhe). Tämän virheen syyn etsimisessä tarvittavan informaation korjaustoimenpiteisiin saa kun laittaa päälle työasemassa (& domain controllerissa) netlogon servicen debug lokituksen ja tutkii lokista mihin osoitteeseen/porttiin/protokollaan tietoliikenne jumittaa. 

http://wyng101.blogspot.fi/2013/02/enabling-debug-logging-for-net-logon.html