ActiveGPS (1) laitteen loki muistin (flash) voi ohjelmallisesti tyhjentää lähettämällä USB sarjaportin kautta komentoja laitteeseen.
Windowsissa tietokoneeseen kytketty ActiveGPS näkyy USB sarjaporttina Windowsin laitehallinnassa. Sarjakommunikoinnin parametrit ovat:
Nopeus 9600 bps, 8 databittiä, 1 stop bitti, ei pariteettia (9600/8-N-1).

C#
serialPort1.Write("&H0002\r\n");
serialPort1.Write("&I140000\r\n");

1. http://www.adteknik.se/swedish/gps.htm